Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nyheter i Högalidskogen

Det händer grejer i Högalidskogen i Kävlinge. Före årsskiftet kommer skogen bland annat få nya papperskorgar och bänkar. Följande förbättringar planeras:

Nya bänkar

Bänkarna kommer att placeras längs cykelbanan och i skogen.

Nya papperskorgar

Papperskogarna sätts upp på utvalda platser i skogen där många rör sig.

Markeringar längs löpslingorna

Skogen fick nyligen två nya löparslingor med röd och blå markering. Längs löpslingorna sätts nu markeringar upp som komplement till de markeringar som finns på träden för att besökarna ska hitta rätt.

Parkeringsplats anläggs

Det ska bli enklare att parkera när en yta i utkanten av skogen rensas och görs om till parkeringsplats.

Säkrare grillmöjligheter

Grillen som finns idag förstärks med betongrör och galler.

Informationstavlor

Tre informationstavlor sätts upp vid de olika entréerna till skogen med kartor över skogens löpslingor.

Arbetet med förbättringarna påbörjas i mitten av november och väntas vara klart till årsskiftet.

Högalidskogen planterades som en tätortsnära skog i början av 1990-talet och omfattar idag cirka 16 hektar. Efter mer än tjugo år och ett antal gallringar börjar de olika skogstyperna få en värdefull karaktär. Skogen utvecklas till ett område för promenader, natur, sport och lek och bland förslagen på investeringar de kommande åren finns utegym, lekplats och belysning. Skogen ligger i anslutning till Högalids IP i västra Gryet. Tre entréer finns; via Högalids IP, gång- och cykelvägen mot västra Gryet samt vid Södervidingerondellen.


Uppdaterad 2016-11-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00