Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Måltidspedagogik i fokus när ny förskola öppnar

Går det att knyta samman en förskolas pedagogiska profil med måltiderna som serveras där? Javisst! När Stationsstadens förskola  öppnar i Kävlinge i början av 2017 kommer måltiderna på ett tydligare sätt att integreras med verksamheten.

– Själv måltidspedagogiken kommer knytas till förskolans naturvetenskapliga och tekniska profil. Samarbetet mellan måltids- och förskolepersonal kommer spela en viktig roll, de ska tillsammans planera aktiviteter. Det kan handla om experiment som rör mat eller att genom måltiden lära barnen om kopplingen mellan jord till bord, säger Susanne Olsson, blivande
förskolechef.

Ingalill Knudsen, enhetschef på Måltidsservice* och projektledare för satsningen, ser fram emot ett utökat samarbete:
   – Det här är ett modernt sätt att arbeta. Vi har haft en önskan om att öka vår delaktighet i verksamheten och har funderat mycket kring hur vi kan involvera måltiderna och bistå med aktiviteter kopplade till förskolans profil. Istället för att sitta på vår kammare och säga hur det
borde vara, kommer vi tillsammans med pedagogerna att fundera ut smarta och roliga lösningar och aktiviteter. Exakt hur kommer vi ha klart för oss när förskolan öppnar.

En praktisk skillnad blir att förskolans måltidspersonal får mer ansvar för planering och tillagning jämfört med på andra förskolor. Ingalill Knudsen:
   – Inspirationen kommer från förskolor där de större barnen serveras en buffé vid en gemensam samlingsplats, istället för att äta ute på avdelningarna. Vi arbetar redan idag med att erbjuda frukt och grönt efter säsong, hembakat bröd och inbjudande sallader. En gemensam buffé öppnar upp för ett bredare utbud och större valfrihet, till exempel genom att
servera två rätter istället för en och fler frukter och grönsaker. Vi har också tittat på möjligheterna att flytta måltiderna utomhus vid uteaktiviteter. Det ska helt enkelt finnas en röd tråd mellan pedagogik och måltider.

Måltidsservice har redan börjat integrera måltiderna inom förskolorna så smått på andra håll i kommunen.
   – Själva måltiden ska ju inte bara vara ett moment utan en hel upplevelse. Några förskolor har kommit en bit på vägen i det här tänket. Med en helt ny förskola har vi chansen att ta ett helhetsgrepp och testa alla idéer vi har. Det blir ett pilotprojekt varifrån vi framöver kan hämta
inspiration till våra andra kök.

*Måltidsservice lagar maten till hemvårdens särskilda boenden, grundskolor och förskolor samt fyra kommunala seniorrestauranger.


Uppdaterad 2016-12-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00