Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inget byte av postort för Hög

Högs byförening ansökte tidigare i år om att få byta postort för Hög från Kävlinge till Löddeköpinge. Efter delade uppfattningar hos både Högsbor och politiker, har kommunstyrelsen beslutat att inte lämna in en ansökan.

I somras genomförde kommunen en enkätundersökning för att ta del av Högsbornas inställning kring ett eventuellt byte av postort. Totalt kom 280 röster in, fördelade enligt punkterna nedan:

  • Löddeköpinge: 170
  • Kävlinge: 93
  • Det spelar ingen roll: 17

Det kom också 13 extra enkätsvar från företagare i Hög som alla föredrog att fortsatt ha Kävlinge som postort. Därtill kom en skrivelse från Företagshus som föreslog ett postortbyte.

Ansökan tillsammans med de besvarade enkäterna ingick i underlaget för kommunstyrelsens beslut i frågan. Kommunstyrelsen beslöt efter överläggningar den 7 december att inte gå vidare med en ansökan om ändrad postort för Hög.


Uppdaterad 2016-12-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00