Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Delat ansvar för snö och halka

När kylan kommer får kommunen många frågor om snöröjning och halkbekämpning. Vilket ansvar har kommunen respektive fastighetsägaren? Varför snöröjs vissa gator snabbt medan andra tar längre tid eller inte röjs alls?

Målet är att huvudgatorna och de mest trafikerade cykelvägarna ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Villaområden halkbekämpas bara undantagsvis när det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Halkan bekämpas med salt, på gångbanor och cykelvägar används även grus. Mer om snöröjning

Vem ansvarar var?

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen
Ansvarar för offentliga platser, till exempel körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Villaägare och andra fastighetsägare
Ansvarar för området utanför fastigheten, oavsett om det finns trottoarer eller inte. Har kommunen plogat upp snö på trottoaren är fastighetsägaren skyldig att halkbekämpa området utanför snövallen. Fastighetsägarens ansvarar också för att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Enskilda vägar och samfälligheter
Varje väghållare är själv ansvarig för snöröjning och halkbekämpning.

Hämta sand mot halkan!

Du kan kostnadsfritt hämta sand för halkbekämpning på Malmgatan 1 (parkeringen utanför kommunens centralförråd) i Kävlinge samt på Transportvägen (vid återvinningsstationen) i Löddeköpinge.

Följ snöröjningsarbetet

Under Servicemeddelanden på webbplatsen publiceras de senaste uppdateringarna om halkbekämpning och snöröjning. Beroende på väderlek sker uppdatering upp till tre gånger per dag under vardagar.

Uppdaterad 2017-01-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00