Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Föreningar + kommun = sant

En viktig pusselbit i visionen att bli Skånes bästa boendekommun är ett rikt förenings-, fritids- och kulturliv. Jonny Norrby, verksamhetschef Kultur & Fritid, deltar i arbetet med att utöka samarbetet mellan föreningar och kommun och föreningar emellan.

Berätta om föreningsdialogen som hölls!
– Föreningarna fungerar som mötesplatser och spelar en viktig roll i att göra Kävlinge till en ännu bättre kommun att bo och leva i. Till dialogen kom närmare sjuttio personer från drygt trettio föreningar för att diskutera och ta fram konkreta idéer tillsammans med politikerna
utifrån vilka förutsättningar och behov som finns, hur vi kan samverka och kring vad.

Vilka var de viktigaste synpunkterna som kom fram?
– Önskemål om tydligare kontaktvägar in till kommunen, fler lokaler och ekonomiskt stöd, samt större delaktighet och insyn i vad som är på gång. Många blev förvånade över mångfalden och hur många föreningar som faktiskt finns och efterlyste mer samverkan föreningarna emellan.

Vad händer nu?
– Föreningarna har många gemensamma utmaningar att hjälpas åt kring och resurser att samordna. Som ett första steg kommer vi att hjälpa dem i det genom att anordna en träff där de själva kan träffas och forma egna nätverk. Internt jobbar vi vidare med att tydliggöra de kontaktvägar som finns och utvärdera hur vi kan skapa enklare vägar in framöver. Andra lite svårare frågor, som tillgången till fler lokaler, måste vi jobba vidare med på längre sikt.

Vilka frågor ser ni som viktigast att samarbeta kring?

– Lokaler och information om var vi kan utöva våra aktiviteter. Vi behöver en större lokal än det lilla förråd vi har idag. En annan viktig fråga är hjälp med information om var vi kan och får vara. Vi är ju ute i skog och mark och behöver veta vilka markägare som tillåter oss att vara på platser mer än vad Allemansrätten tillåter.
Johan Zellbi, Friluftsfrämjandet

– Helt klart fler anläggningar och lokaler, bristen där är det som hämmar oss. Ytan för  aktiviteter inomhus har inte ökat sedan 1970-talet trots att antalet invånare blivit fler.  Samtidigt har vi en bra dialog med kommunen. Vi är glada över den nya inomhushallen
i Löddeköpinge men hoppas på nya hallar i Kävlinge och Löddeköpinge.
Per Carlsson, Lödde Vikings

– Att sprida konsten. Vi samarbetar redan med andra föreningar och kommunen kring  evenemang men skulle vilja stärka det ytterligare och erbjuda fler utställningar. Många föreningar har ju medlemmar som är intresserade av konst och kultur. Dialogen kändes verkligen som ett lyft för alla inblandade, tillsammans kan vi hitta nya vägar och sätt att samarbeta.
Anja Kärhä, Konstforum


Uppdaterad 2017-07-04

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00