Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunala policys, planer och program

För mer information om kommunens styrdokument, kontakta kommunkansliet via Kontakt Kävlinge 046-73 90 00.

Kommunövergripande

Bolagsordning, förbundsordning och stadgar

Ekonomiska föreskrifter

Kommunfullmäktige

Löne- arvodes- och tjänstemannabestämmelser

Regionala organ

Reglementen

Taxor och avgifter

Uppdaterad 2017-12-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00