Tyck till om Kävlinge kommun

Planer och styrdokument

Kävlinge kommuns styrdokument innehåller olika typer av dokument som styr kommunens arbete och inriktning. Här finns även föreskrifter som gäller alla i samhället. 

Vilken typ av dokument det är beror på vem (till exempel fullmäktige eller kommunstyrelsen) som har godkänt dokumentet och vad det handlar om:

Reglemente

 • Bestämmelser som reglerar en verksamhet till omfång, inriktning och arbetsordning
 • Fastställs av kommunfullmäktige för nämnd
 • Fastställs av nämnd/styrelse inom nämnd

Policy

 • En övergripande avsiktsförklaring för att styra beslut och uppnå önskade mål
 • Fastställs av kommunfullmäktige

Strategi

 • Anger vägen till målet
 • Strategin beskriver det sätt man ska uppnå målen på
 • Fastställs av nämnd/styrelse

Riktlinjer

 • En arbetsmetodik som organisationen rekommenderar
 • Fastställs av förvaltningen

Handlingsplaner

 • En konkret plan som på styr arbetet. Handlingsplanen ska ge svar på frågor som:
  • När i tiden ska något göras?
  • Vad som ska göras?
  • Hur ska det göras?
  • Vilket är det konkreta målet med handlingen?
  • Vad kostar det?
 • Fastställs av förvaltningen


Uppdaterad 2015-01-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00