Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Detta behandlades på tekniska nämnden den 20 april

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

Gångfartsområde Unionsgatan/Nygatan i Kävlinge

Ombyggnaden av torget vid korsningen Unionsgatan/Nygatan i Kävlinge börjar bli klar och nämnden beslutade att införa gångfartsområde. Gångfartsområde innebär att fordon inte får köras i högre hastighet än gångfart och att förare har väjningsplikt mot gående. Fordon får inte parkeras inom området.

 

Furuhillsvägen

Ett genomförandeförslag för utbyggnad av gång- och cykelväg med belysning och ridmöjlighet utmed Furuhillsvägen mellan Grand Prix-vägen och Hästgårdsvägen redovisades. Utbyggnaden föreslås ske på den södra sidan av Furuhillsvägen. Kostnaden bedöms till 3-4 miljoner kronor.

 

Utveckling av Tolvåkersområdet

Tekniska nämnden har lämnat ett förslag till utveckling av Tolvåkersområdet som sedan ska beslutas av kommunstyrelsen. Beslutsförslaget handlar om att starta upp ett projekt för hela området och det ska inkludera följande punkter:

  • Avveckling av befintligt badhus enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i § 34/2017.
  • Den tillfälliga idrottshallen på Center Syd-området kan ersättas med en permanent lösning där nuvarande badhus ligger.
  • Tolvåkers förskola rivs och ersätts med en nybyggd förskola.
  • Tolvåkers högstadieskola behöver totalrenoveras och byggas ut.
  • Söderparks grundskola har efter utredning kring om- eller nybyggnad inriktningen på nybyggnad.
  • Inom fastigheten Löddeköpinge 12:14, närliggande till Tolvåkersområdet, bedrivs verksamhet som lämpligen kan flytta in på Tolvåkersområdet. Marken på 5469 kvadratmeter kan då planeras för andra ändamål.
  • Föreningen Zwing.it behöver nya lokaler i Löddeköpinge.
  • Trafik och logistik för framtida flöde av människor i området ska beaktas i ovanstående projekt.
 

Å-projektet

Nämnden har beslutat att påbörja byggnationer för att tillgängliggöra Kävlingeån. Hittills har röjning och gallring av buskage och träd gjorts. Nedfallna träd i ån har också tagits bort. Det som ska göras nu är utbyte av en trappa ner till ån, två nya bryggor samt upprustning av en utkiksplats. Arbetena planeras i sommar.


Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2017-04-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00