Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Detta behandlades på kommunstyrelsen den 30 augusti

På kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2017 beslutades bland annat om Kävlinge kommun yttrande till Trafikverket om gång- och cykelväg längs väg 108 Lund-Kävlinge

Gång- och cykelväg längs väg 108 Lund-Kävlinge

Sträckan mellan Lund och Kävlinge är utpekad i Region Skånes cykelplan som en prioriterad del för gång- och cykeltrafik i länet. Idag finns en befintlig cykelväg längs med väg 108 som slutar vid korsningen väg 108/Kärråkravägen. Nu planerar Trafikverket att komplettera och anlägga en ny gång- och cykelväg på 2,7 km längs med väg 108 mellan Lackalänga och Rinnebäck. Trafikverket har tagit fram en samrådshandling och Kävlinge kommun yttrar sig. Yttrandet i sin helhet går att läsas i kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet.

Trafikverkets handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2017-09-01

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00