Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitetsrapporter

En viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete är att sammanfatta de olika mätningar och jämförelser som gjorts inom Socialtjänsten under året.

Kvalitetsrapporterna görs årligen för varje verksamhet och innehåller bland annat:

  • Intern kvalitetsrevision
  • Brukarundersökningar (enkäter, intervjuer, fokusgrupper)
  • Extern revision
  • Nyckeltalsjämförelser
  • Ständiga förbättringar (synpunkter och avvikelser)
  • Samverkan
  • Kompetensförsörjning

Kvalitetsrapporter för perioden juli 2016 - juni 2017


Uppdaterad 2017-11-22