Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitetsrapporter

Förskola, Grundskola, Lärcentrum och Kultur och fritid

Varje år upprättar bildnings fyra verksamheter kvalitetsrapporter, en för respektive verksamhetsområde. Dessa summerar bland annat vilka resultat som uppnåtts samt vilka åtgärder i förbättrande syfte som analysen utmynnat i. Kvalitetsrapporterna skrivs utifrån de underlag och de analyser som samlats in från alla nivåer inom verksamheterna och fungerar sedan som beslutsunderlag för ansvariga politiker.

 


Uppdaterad 2017-11-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00