Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Storgatan byggs om

Under 2017 görs en omvandling av Storgatan mellan Kvarngatan och Västergatan i Kävlinge. Syftet är att skapa en vackrare och mer trafiksäker gata.

Gatan smalnas av och gång- och cykelvägar anläggs på ömse sidor. Korsningen Storgatan-Floravägen kommer att höjas upp och vid cirkulationsplatsen Västergatan/Högsvägen utförs förhöjda gång- och cykelöverfarter. En ljuspelare byggs i mitten av cirkulationen.

Under vecka 6 startar arbetet som kommer ske vardagar mellan klockan 06.00-18.00. Gatan kommer mestadels att vara öppen för trafik under byggtiden och arbetet bedrivs etappvis. Vi beklagar de eventuella olägenheter arbetet kan medföra men avsikten är att bedriva det så och smidigt som möjligt.


Mer information om byggnationenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 2017-06-30

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00