Tyck till om Kävlinge kommun

Ökad trafiksäkerhet i Rinnebäck

Kävlinge kommun arbetar för att öka trafiksäkerheten. Vi har startat med ombyggnaden av befintligt gupp men arbetar nu vidare med korsningen med Västra Infartsvägen och sedan korsningen med Rinnbovägen, som också kommer att bli upphöjda korsningar. Ombyggnaderna beräknas bli färdigställda i slutet av november. Under byggtiden kommer det bitvis vara begränsad framkomlighet, vi hoppas på er förståelse.

Uppdaterad 2016-09-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00