Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hemvårdsområde Billingshäll

Omfattar hela Billingshäll samt radhusen.

Billingshälls dagcentral

Högalidsvägen 33, Kävlinge

Öppettider: mån–fre 08.00–16.00

Billingshälls webbplats

Reception
046-73 96 01

Kök

046-73 96 45

Dagcentralsansvarig
(även ansvar för trygghetstelefon och e-tillsyn)

Ingrid Lindberg
046-73 96 01
ingrid.lindberg@kavlinge.se

Hemtjänst, servicehus och radhus

Enhetschef
Johannes Bragazzi
046-73 96 70
johannes.bragazzi@kavlinge.se

Biståndshandläggare -Högalidsvägen 11-35, Billingshällsvägen
Barbro Gustafsson
046-73 92 25
Telefontid: Måndag -fredag kl. 08.00-09.00
barbro.gustafsson@kavlinge.se

Sjuksköterska
046-73 96 17

Arbetsterapeut
046-73 98 16

Sjukgymnast
046-73 96 04

Hemtjänst
046-73 96 12

Demensgruppboenden Billingshäll

Billingshällsvägen 1, 1a vån
046-73 96 29

Högalidsvägen 35B, 1a vån
046-73 96 28
demensboende.hogalidsvagen35Bplan1@kavlinge.se

Billingshällsvägen 7
046-73 96 40

Högalidsvägen 31
046-73 96 33

Högalidsvägen 31 B
046-73 96 00

Enhetschef

Robin Andersson
046-73 96 35
robin.andersson@kavlinge.se

Sjuksköterska
046-73 97 26

Arbetsterapeut
046-73 98 16
046-73 96 08

Sjukgymnast
046-73 96 04

Äldreboende somatisk inriktning

Billingshällsvägen 1,2 a vån
046-73 96 23

Högalidsvägen 35 B, 2 a vån
046-73 96 24

Enhetschef
Johanna Berntsson
046-73 93 33
johanna.berntsson@kavlinge.se

Sjuksköterska
046-73 96 19

Korttidsenheten

Högalidsvägen 35 A
046-73 96 18

Enhetschef - Korttidsenheten och hemrehab Billingshäll i Kävlinge
Nadia Erixon
046- 73 91 48
nadia.erixon@kavlinge.se

Sjuksköterska
046-73 96 36

Arbetsterapeut
046-73 96 44

Sjukgymnast
046-73 96 04

Dagverksamhet

Demensinriktning
046-73 91 54

Somatisk inriktning
046-73 96 94

Enhetschef - Vila, dagcentral, dagverksamhet, demensstödgrupp Billingshäll i Kävlinge
Nadia Erixon
046-73 91 48
nadia.erixon@kavlinge.se

 

Uppdaterad 2018-05-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00