Tyck till om Kävlinge kommun

Geoinfo

Kommunens kart- och mätavdelning kan ta fram och erbjuda många olika typer av kartor och grundinformation som primärkartor, nybyggnadskartor, adresskartor, analyskartor samt interaktiva kartor. Geoinfo erbjuder också mättjänster i form av utstakning och lägeskontroll.

Mätningsingenjör
Anders Svensson
046 -73 91 43
anders.svensson@kavlinge.se

GIT-specialist
Kan besvara frågor om primärkartor och adress-, byggnad- samt lägenhetsregister i Kävlinge.
Annie Sundberg Olsson
046-73 91 89
annie.olsson@kavlinge.se

Det går även bra att skicka e-post till kartor@staffanstorp.se.

Uppdaterad 2016-12-19

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00