Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Revisorer

Revisionen är kommunens granskningsorgan och kontrollerar den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel godtagbart sätt samt om den interna kontrollen som utövas av nämnderna är tillräcklig.

Uppdaterad 2013-06-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00