Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Nämnder

Nämnderna ansvarar för att respektive verksamhet drivs mot de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och kommunstyrelsen innan de tas upp i fullmäktige.

Nämnder i kommunen:

Övriga nämnder i kommunen:

  • Revisionsnämnden - Revisionsnämnden är kommunens granskningsorgan och kontrollerar den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder.
  • Valnämnden - Valnämnden verkar för att allmänna val och folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.
  • Valberedningsnämnden - Är den nämnd som bereder alla valärenden till nämnder och styrelser
  • Överförmyndarnämnden - Överförmyndarnämndens uppgift är att med stöd av gällande lagbestämmelser i bland annat föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap, förvaltarskap med mera.
Uppdaterad 2015-06-30