Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och sorterar under kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen i kommunen.

Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa nämnderna och deras verksamheter inom samtliga verksamhetsområden.

Vidare är kommunstyrelsen en anställningsmyndighet för all personal i kommunen och ansvarar övergripande för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige.  Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut. Till sin hjälp i denna kommunledningsfunktion har kommunstyrelsen förvaltningsledningsgruppen och personalen inom kommunkansliet.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Uppdaterad 2013-05-24