Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

EU och internationellt arbete

En god relation med omvärlden är viktig för utvecklingen i den kommunala verksamheten. Samverkan ger oss nya perspektiv och kompetens som bidrar till en positiv utveckling. Syftet med EU-arbete och internationalisering i Kävlinge är att främja utvecklingen i kommunen och bidra till kommunens övergripande mål Skånes bästa boendekommun.

EU påverkar i stort sett alla kommunala verksamheter och den lokala nivån spelar en avgörande roll i arbetet med att möta de utmaningar vi gemensamt står inför i Europa. Genom EU:s fonder och program erbjuds kommuner, föreningar och företag möjlighet till samarbete och finansiering för utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

De projekt och samarbeten som kommunen går in i ska generera ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper som främjar utvecklingen för kommunen, dess näringsliv och invånare.

Ett vänortsavtal med aktiva kontakter finns sedan 1993 etablerat med Nowogard i Polen.

Uppdaterad 2017-06-01

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00