Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Vilket av dessa du bör använda beror på vilken typ av överklagan det gäller. Om beslutet gäller dig själv personligen är det förvaltningsbesvär (se nedan). Gäller det en överklagan på ett kommunalt beslut är det en laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Vem får överklaga

Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga. Beslut som påverkar någon personligen, t ex beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagar genom förvaltningsbesvär.

Hur och när överklagar man

Överklagandet ska ske skriftligt. I överklagan måste det finnas med vilket beslut man vill överklaga och varför man anser att beslutet är felaktigt. Den ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den berörde fick ta del av beslutet.

Var skickar jag överklagan

Adressera överklagan till den överprövande instansen, men lämna in det till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet till exempel socialtjänsten, miljönämnden med flera. 
Kommunen skickar vidare överklagan till den överprövande instansen.

Prövning och resultat av överklagan

Instansen prövar om beslutet är lagligt och lämpligt. Beslutet kan sedan kvarstå, ändras eller upphävas.

Uppdaterad 2016-12-01

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00