Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Medborgardialoger

Varje år genomförs ett antal medborgardialoger för att ge dig som invånare inflytande över aktuella frågor och förtroendevalda ytterligare underlag inför beslut.

Aktuella medborgardialoger 2018 

Tidigare genomförda medborgardialoger

Medborgardialoger viktigt verktyg för att möta framtida utmaningar

Avvägningar och prioriteringar sker bäst nära invånaren. Därför har kommunfullmäktige beslutat att arbeta mer systematiskt med att utveckla dialogen med invånarna. Genom dem får du som invånare möjlighet att delta och påverka förtroendevalda mellan de allmänna valen.

Dialogerna fungerar som ett komplement till den representativa demokratin. De ger ökad kunskap om varandra och den politiska processen. Förtroendevalda får ett bredare underlag inför beslut, kvalitén ökar och invånarnas möjlighet att delta i beslutsprocesser ökar.

Uppdaterad 2018-04-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00