Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Medborgardialoger

Varje år genomförs ett antal medborgardialoger för att ge dig som invånare inflytande över aktuella frågor och förtroendevalda ytterligare underlag inför beslut.

Aktuella medborgardialoger 2017

Viktigt verktyg för att möta framtida utmaningar

Medborgardialogen är ett viktigt redskap för att möta framtida utmaningar, då avvägningar och prioriteringar sker bäst nära kommuninvånaren. I linje med detta har kommunfullmäktige beslutat att vi ska arbeta mer systematiskt med att utveckla dialogen med kommuninvånarna.

Tanken är att dialogen ska fungera som ett komplement till vår representativa demokrati. Genom den får kommuninvånarna möjlighet att delta och påverka oss förtroendevalda mellan de allmänna valen.

Medborgardialogen ger oss en ökad kunskap om varandra och den politiska processen. Vi förtroendevalda får ett bredare underlag inför våra beslut, kvalitén ökar och kommuninvånarnas möjlighet att delta i beslutsprocesser ökar. Men en dåligt anordnad dialog kan resultera i ett minskat förtroende för den kommunala beslutsprocessen.

Därför är denna strategi viktig då den ger tips på hur vi arrangerar en bra, genomtänk dialog. Strategin bidrar även till att alla vi förtroendevalda och tjänstemän delar en gemensam bild av vad medborgardialogen går ut på och vilken roll vi själva har i den.

Det behöver inte vara svårt med medborgardialog om man verkligen vill och planerar väl. Rätt genomförd är den både rolig och lärorik för både förtroendevalda, tjänstemän och kommuninvånare.

Uppdaterad 2017-11-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00