Tyck till om Kävlinge kommun

E-tjänster och blanketter, uppleva och göra

Föreningsbidrag och föreningsuppgifter

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan om verksamhetsbidrag, kultur


E-tjänst

InformationPDF

Ansökan om lokalbidrag, egen anläggning eller fastighet

BlankettPDFAnsökan om lokalbidrag, förhyrd lokal

BlankettPDFFöreningsbidrag för ideella indrottsföreningar


E-tjänst

InformationPDF

Föreningsbidrag för socialnämndens verksamhetsområden

BlankettPDFFöreningsuppgifter


E-tjänst


Ansökan om startbidrag


E-tjänst


Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang


E-tjänst


 

Snabb slant - för kreativ ungdom

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan Snabb slant


E-tjänst


Lokaler

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan halltider 2016-2017

BlankettPDFHyra Lilla kulturhuset Mejerigränden


E-tjänst

InformationPDF

Hyra Kävlinge kulturscenen


E-tjänst

InformationPDF

Kriterier vid tilldelning av tiderInformationPDF

Riktlinjer och priser för uthyrning av kommunens verksamhetslokalerInformationPDF

Sommarträning 2016InformationPDF

 

Kulturskolan

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan om plats


E-tjänst


Uppsägning av plats


E-tjänst


Evenemang

Blankett

E-tjänst

Information

Registrering av evenemang


E-tjänst


Uppdaterad 2017-02-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00