Tyck till om Kävlinge kommun

E-tjänster och blanketter, omsorg och hjälp

Avgifter

Blankett

E-tjänst

Information

Avgifter 2017InformationPDF

Uppgifter för beräkning av hemvårdsavgift

BlankettPDF

E-tjänst


 

Borgerlig vigsel

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan om tid för borgerlig vigsel


E-tjänst


Ekonomi, socialbidrag, god man

Blankett

E-tjänst

Information

Försörjningsstöd (provberäkning)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Familj, barn och ungdomar

Blankett

E-tjänst

Information

Intresseanmälan familjehem


E-tjänst


Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj


E-tjänst


Handikapp, funktionsnedsättning

Blankett

E-tjänst

Information

Utbetalning av ekonomiskt stöd LSS

BlankettPDFInsatser enligt LSS

BlankettPDFHjälpmedel och bostadsanpassning

Blankett

E-tjänst

Information

Bostadsanpassning

BlankettPDFInformation till fastighetsägaren

BlankettPDFFullmakt

BlankettPDFHjälp i hemmet                           

Blankett 

E-tjänst

Information

Trygghetstelefon

BlankettPDF


InformationPDF

Ansökan om servicetjänster

BlankettPDF


InformationPDF

Allmän ansökan enligt SoL

BlankettPDF 

Fritt val av servicetjänster - kund

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan om servicetjänster

BlankettPDF


InformationPDF

 

Fritt val av servicetjänster - utförare

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökningsformulär

BlankettPDFAvtal LOV

BlankettPDFFörfrågningsunderlagInformationPDF

UtförarpresentationInformationWord

 

Psykisk ohälsa

Blankett

E-tjänst

Information

Allmän ansökan för socialpsykiatrin

BlankettPDFPersonligt ombud

BlankettPDF

E-tjänst


 

Resor, transport, besök

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan om färdtjänst


E-tjänst

InformationPDF

Läkarintyg för färdtjänst

BlankettPDFRiksfärdtjänst

BlankettPDF


InformationPDF

Ansökan, två enkla färdtjänstresor i veckan


E-tjänst

InformationPDF

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


E-tjänst


 

Utlämnande av journalhandling

Blankett

E-tjänst

Information

Begäran om utlämnande av journalhandling

BlankettPDF 

Uppdaterad 2017-02-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00