Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

E-tjänster och blanketter, näringsliv och arbete

Bygglov

Blankett

E-tjänst

Information

Anmälan kontrollansvarig

Blankettlänk till annan webbplats


InformationPDF

Ansökan om bygglov för enklare åtgärder

Blankettlänk till annan webbplats

E-tjänst

Information

Ansökan om bygglov

Blankettlänk till annan webbplats


Information

Ansökan om förhandsbesked

Blankettlänk till annan webbplats

E-tjänst

Information

Ansökan om lov, skylt/ljusanordning

Blankettlänk till annan webbplatsAnsökan om strandskyddsdispens

Blankettlänk till annan webbplatsBegäran om planbesked


E-tjänst


E-cigaretter, tobak och folköl

Blankett

E-tjänst

Information

Anmälan om försäljning

BlankettPDFEgenkontrollprogram e-cigaretterInformationPDF

Egenkontrollprogram folköl och tobakInformationPDF

Egenkontrollprogram folkölInformationPDF

Egenkontrollprogram tobakInformationPDF

 

Hälsoskydd

Blankett

E-tjänst

Information

Bassängbad

BlankettPDF

E-tjänst

InformationPDF

Lokaler för hygienisk behandling

BlankettPDF

E-tjänst

InformationPDF

Hygienlokaler, ej anmälningspliktigaInformationPDF

Lokaler för undervisning

BlankettPDF

E-tjänst

InformationPDF

Solarium

BlankettPDF

E-tjänst

InformationPDF

 

Livsmedel

Blankett

E-tjänst

Information

Registrering av livsmedelsanläggning


E-tjänst

InformationPDF

Registrering av mobil livsmedelsanläggning


E-tjänst

InformationPDF

Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning

BlankettPDFMiljöskydd

Blankett

E-tjänst

Information

Miljöfarlig verksamhet

BlankettPDFMellanlagring av farligt avfall

BlankettPDFSpridning av bekämpningsmedel

BlankettPDFCistern


E-tjänst


Enskilt avlopp


E-tjänst

InformationPDF

Värmepump

BlankettPDFHalmeldning


E-tjänst


Gödselspridning


E-tjänst


 

Serveringstillstånd

Blankett

E-tjänst

Information

Anmälan om serveringsansvariga personer

BlankettPDFAnsökan om serveringstillstånd


E-tjänst


AlkohollagenInformationPDF

RiktlinjerInformationPDF

TillsynsplanInformationPDF

 

Uppdaterad 2018-01-05