Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

E-tjänster och blanketter, bygglov

Bygglov

Blankett

E-tjänst

Information

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Blankettlänk till annan webbplatsAjourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus

Blankettlänk till annan webbplatsAnmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Blankettlänk till annan webbplatsAnmälan kontrollansvarig

Blankettlänk till annan webbplats


InformationPDF

Anmälan om installation av eldstad/rökkanal


E-tjänst

Information

Anmälan om olovligt byggande


E-tjänst


Anmälan om ovårdad tomt eller byggnad


E-tjänst


Ansökan om bygglov för enklare åtgärder

Blankettlänk till annan webbplats

E-tjänst

Information

Ansökan om bygglov

Blankettlänk till annan webbplats


Information

Ansökan om förhandsbesked

Blankettlänk till annan webbplats

E-tjänst

Information

Ansökan om lov, skylt/ljusanordning

Blankettlänk till annan webbplatsAnsökan om strandskyddsdispens

Blankettlänk till annan webbplatsBegäran om planbesked


E-tjänst


Teknisk beskrivning

BlankettPDF 

Kart- och mättjänster

Blankett

E-tjänst

Information

Beställning av utstakning och lägeskontroll

BlankettPDFBeställning av mättjänster

BlankettPDFBeställning nybyggnadskarta

BlankettPDFAnmälan av extern utförare enligt PBL, utstakning/lägeskontroll

BlankettPDF 

Information

Blankett

E-tjänst

Information

Behöver jag söka lovInformationPDF

Plan- och bygglovstaxaInformationPDF

Arbetsmiljöansvar vid villabyggenInformationPDF

BasutformningsprogramInformationPDF

FettavskiljareInformationPDF

Vedeldning, hänsyn och ansvarInformationPDF

Uppdaterad 2017-10-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00