Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

E-tjänster och blanketter, avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Blankett

E-tjänst

Information

Anmälan om ändring av renhållningsabonnemang


E-tjänst


Anmälan om nytt renhållningsabonnemang


E-tjänst


Anmälan om kompostering


E-tjänst


Ansökan om gemensamt sopkärl för hushållsavfall


E-tjänst


Beställning/avbeställning av kärl för trädgårdsavfall


E-tjänst


Beställning av påsar för matavfall


E-tjänst


Utebliven tömning


E-tjänst


 

Hämtningsintervall

Blankett

E-tjänst

Information

Ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall


E-tjänst


Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall


E-tjänst


Ansökan om uppehåll i tömning av enskild avloppsanläggning


E-tjänst


Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall, befrielse av rörlig avgift


E-tjänst


 

Information

Blankett

E-tjänst

Information

Avfallstaxa för er som HAR matavfallsutsortering, antagen 20140210InformationPDF

Avfallstaxa för er som INTE HAR matavfallsutsortering, antagen 20090201InformationPDF

Taxa för tömning av slam och fettavskiljareInformationPDF

Kriterier för kärlplaceringInformationPDF

Kriterier för vägutformningInformationPDF

Lock-i-lock-kärlInformationPDF

Företag

Blankett

E-tjänst

Information

Hantering av brännbart avfallInformationPDF

Karaktärisering av avfall

BlankettPDF


InformationPDF

 

Uppdaterad 2016-12-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00