Tyck till om Kävlinge kommun

Vatten och avlopp

Kävlinge VA-verk ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning för abonnenter anslutna till den kommunala VA-anläggningen.

Är du inte ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet har du ett enskilt dricksvatten och/eller en enskild avloppsanläggning.


Uppdaterad 2016-12-27

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00