Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bostadsstrategi - riktlinjer för bostadsförsörjningen

Bostadsstrategin innehåller en beskrivning av kommunens förutsättningar och nuläge samt förslag till målområden och åtgärder för bostadsförsörjningen. Målområdena och åtgärderna konkretiserar hur kommunens övergripande mål om attraktiva och hållbara boendemiljöer ska uppnås. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för bostadsstrategin, som är en delstrategi i kommunens beslutade utvecklingsstrategi 2015-2018 – Skånes bästa boendekommun.

Bostadsstrategi är framtagen enligt bestämmelserna i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383).

Bostadsstrategin var på samråd för att hämta in synpunkter från bland andra Länsstyrelsen, Region Skåne och berörda kommuner 24 mars-7 maj och antogs av kommunfullmäktige den 11 september 2017.


Uppdaterad 2017-09-18

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00