Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Planer, program och planeringsunderlag

Översiktsplanen bör grundas på sammanställningar och analyser av övergripande mål, planer och program av betydelse, förändringar och trender i omvärlden, den nuvarande fysiska strukturens ändamålsenlighet samt allmänna intressen.

Ortsanalyser för Barsebäcks by och Barsebäcks hamn

Som underlag till fördjupning av översiktsplanen för kustzonen tog kommunen fram två ortsanalyser för Barsebäcks by och Barsebäcks hamn.

Ortsanalys för Barsebäcks byPDF

Ortsanalys för Barsebäcks hamnPDF


Dessa båda ortsanalyser är endast planeringsunderlag.Uppdaterad 2015-08-10

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00