Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trädfällning och nedtagande av vegetation

Träd är värdefulla på många sätt. De skapar avkopplande miljöer och bidrar till att dämpa trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre. De utgör dessutom livsmiljö för många växter, svampar, insekter och fåglar och bidrar till en stor biologisk mångfald. Kävlinge kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring. Variationen på olika arter är också viktig vid nyplantering.

De aspekter som kommunen tar hänsyn till vid fällande av träd är:

  • Trädets kondition
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens

Vi månar om våra träd och tar därför inte ner träd enbart för att de skuggar tomter eller skymmer utsikt. Inte heller åtgärdas träd som släpper löv, frön eller pollen på någon annans fastighet. Genom att köpa en bostad godkänner man till exempel hur omgivningarna ser ut och det går inte att i efterhand kräva att träd som skuggar tomten ska fällas. Om du som invånare är orolig att ett träd är skadat eller sjukt och riskerar att skada omgivningen om det välter kan du anmäla det till kommunen. Innan beslut tas kommer trädet då att besiktigas av någon från kommunen.

E-tjänst för ansökan om trädfällninglänk till annan webbplats.


Uppdaterad 2017-12-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00