Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lekplatser

Löddeborgen 2017

Nya lekplatsen i Löddeköpinge 2017, Löddeborgen.

I kommunen finns drygt 40 lekplatser på kommunal parkmark. Våra lekplatser ska främst stimulera barnens fantasi och erbjuda aktiviteter med variation där den omgivande växtligheten tillsammans utgör en helhet av lekvärdet.

Under sensommaren 2017 renoverar vi tre nya lekplatser. En i Löddeköpinge och två i Barsebäck hamn. Lekplatsen i Löddeköpinge får ett Vikingatema eftersom vikingabyn inte ligger så långt därifrån. Den ska vara färdig att leka på i slutet på dec. Tyvärr enormt försenad pga leveransproblem.

Din hjälp behövs för att lekplatserna ska vara fina och lekvänliga:

  • Kom ihåg att slänga ditt skräp i papperskorgen!
  • Ta gärna med hunden till lekplatsen men håll den kopplad så att den inte skrämmer andra besökare eller uträttar sina behov på lekplatsen.                                                      Tack på förhand!

Våra lekplatser

Alla lekplatser ska vara av god kvalitet och vara roliga och intressanta för barn i alla åldrar, därför kommer antalet lekplatser att minskas de närmaste åren, för att de som blir kvar ska uppfylla kraven. Viktiga kännetecken för en bra lekplats är lekredskap som gungor, karusell, lekställningar och rutschkanor. Lekplatserna besiktigas utförligt varje år. Om det finns lekredskap som kan ge allvarliga personskador tas de bort eller stängs omgående. Besiktningen utförs mot gällande utgåva av standarden SS EN 1176 1-7.

Upptäcker du fel eller brister på våra lekplatser, gör en felanmälan eller anmäl till Kontakt Kävlinge, tel 046-73 90 00. 


Uppdaterad 2017-12-08

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00