Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Parker och lekplatser

Parker och grönstråk i vår utemiljö är viktiga rum att inreda och vårda. De ska fungera som ytor för aktiviteter och upplevelser men även som platser för ro och vila.

I Kävlinge kommun är det nära till vackra grönområden med stor variation. Här finns allt ifrån tallskogar och naturplanteringar till hästhagar och betesmarker. Kävlingeån är vida känd för sitt fiske men också för sin vackra natur.

Vår, sommarblommor, perenner, blomsterlök, högtidspynt, jul och effektbelysning piffar upp och ger färg till vår gröna miljö. Vi utvecklar och testar gärna nya saker för att det ska ge så stor effekt som möjligt för invånarna. Årets sommarblomstema går i rosa, blått och lime. Bilderna är exempel på detta.

I västra delen av kommunen (Barsebäck by och hamn, Dösjebro, Löddeköpinge, Hofterup och Ålstorp) sköter entreprenören Väla Mark och Trädgård om grönytor, lekplatser, gator och utemiljö på kommunala fastigheter.

I östra delen (Kävlinge, Furulund, Lilla Harrie m.fl.) sköter Svensk markservice om grönytor, lekplatser, gator och utemiljö på kommunala fastigheter.


Uppdaterad 2017-05-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00