Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skyddad natur

När det gäller att värna om och skydda värdefulla naturområden finns ett antal olika instrument som kan användas. Via lagstiftning kan områden pekas ut som värdefulla och erhålla ett lagstadgat skydd.

Det kan vara områden av nationellt intresse s k Riksintresse eller av internationellt intresse t ex Natura 2000-område eller Ramsar-område. Vår nationella lagstiftning som behandlar dessa frågor, Miljöbalken, ger oss också möjlighet att inrätta nationalparker, naturreservat, strandskydd m m.

Järavallen, stiftelsen för fritidsområden i Skåne
Järavallen utsikt mot havet


Uppdaterad 2016-01-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00