Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Vad gör du om du hittar skadade vilda däggdjur eller fåglar?

Det är inget ovanligt att vilda djur skadar sig eller blir sjuka. Det finns ingen som har ansvar för vilda djur oavsett om de är friska eller skadade. Handlar det om små däggdjur, igelkott, ekorre eller hare, kan djuret fångas in och lämnas till en viltrehabiliterare som har tillstånd av länsstyrelsen och naturvårdsverket. Detsamma gäller för skadade fåglar.

Om fågeln/djuret inte kan rehabiliteras och släppas ut igen, så bör det avlivas eller lämnas ifred. Ett vilt djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand.

Enligt Artskyddsförordningen får du inte förvara eller transportera fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionen.

Kontakta Polisen (114 14) om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vilken art det gäller, om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar eller se nedan för anläggningarna i Skåne. Anmäl alltid till Polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.

Fågelskydd Spillepeng tar hand om och vårdar fåglar som farit illa i Malmö/Lundregionen, dvs. Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Verksamheten bedrivs på SYSAV:s område på Spillepeng i regi av SYSAV och Skånes Ornitologiska Förening. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom ideella insatser. Du som finner en skadad fågel kontakta: Fågelskydd Spillepeng 0702-66 14 66


Uppdaterad 2016-05-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00