Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Riktlinjer för byggande

Här finns Plan- och bygglovsavdelningens riktlinjer för byggande. Du kan ladda ner riktlinjerna och läsa dem på skärmen eller skriva ut dem hemma om du vill. Riktlinjerna finns även att hämtas i tryckt form på kommunhuset i Kävlinge.

Riktlinjer för byggande är en del av Kävlinge kommuns arbete för en ökad tydlighet och snabbare hantering av bygglovsärenden av olika slag.

Lättnaderna gäller endast de åtgärder som tas upp bland riktlinjerna. Att bygga utan lov eller anmälan där sådant krävs kan bli både dyrt och farligt. Även för bygglovbefriade åtgärder gäller de tekniska egenskapskraven som beskrivs i exempelvis Boverkets byggregler. Det är alltid den enskilde fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret.

Uppdaterad 2018-01-04