Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bygglov/anmälan och andra lov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Åtgärder som kräver anmälan är t.ex. rivning av byggnad eller del av byggnad, ingrep i byggnadens bärande konstruktion, installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

Du får inte påbörja en bygglov- eller anmälningspliktig åtgärd innan du har fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden.

Ansökan lämnas till Kävlinge Kommun, Kullagatan 2, Kävlinge. Du kan också skicka den till Kävlinge Kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 244 80 Kävlinge

Ansökningar tas inte emot via e-post, men för vissa åtgärder finns möjlighet att ansökan/anmälan görs via e-tjänster!

Information om nya bygglovsbefriade åtgärder, s.k. Attefallsåtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart. Information om detta kan ni läsa om på informationsbladet enligt nedan.

Ladda ner kommunens informationsblad.PDF

Information om detta finns även på boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Ladda ner Boverket broschyr "Får jag bygga?"länk till annan webbplats


Uppdaterad 2016-09-26