Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Brukarundersökningar

För oss är det viktigt att få reda på vad du som invånare eller besökare i Kävlinge kommun tycker om den service och de tjänster som vi utför. Alla, både kommuninvånare, företagare och besökare, är välkomna att lämna sin åsikt. Vi lyssnar och försöker sätta oss in i hur du ser på situationen. Dina synpunkter är viktiga för oss så vi kan förändra och förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter kan du skicka e-post till oss (se kontaktuppgifter längst ner) eller via formulären på Åsikt Kävlinge.  

Vi på Plan- och bygglovavdelningen strävar ständigt efter att förbättra vår service. För att veta hur vi ska kunna göra bygglovsprocessen så bra som möjligt genomför vi olika undersökningar som t.ex. enkät som skickas till kommuninvånarna och INSIKT-undersökningen.

Enkät till kommuninvånarna

Kommuninvånarna och andra som har varit i kontakt med oss och som haft ett avslutat ärende under 2015 hos oss har fått möjligheten att medverka i en undersökning avseende vår tillgänglighet, professionalitet och handläggningstid samt blanketternas, informationsmaterialens och beslutens tydlighet. Förra årets undersökning visade att drygt 90 % av de svarande anser att det är enkelt eller relativt enkelt att komma i kontakt med avdelningen i sina ärenden, 89 % anser att handläggarna är professionella och inger förtroende, 84 % anser att handläggningstiderna är rimliga, 91 % anser att blanketter och informationsmaterial är begripliga och 98 % av de svarande anser att besluten är tydliga.  

Enkätfrågorna kan du ladda ner här: Vi vill veta vad du tyckerPDF

Näringslivet - INSIKT

Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Kävlinge kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är enligt 2015 års INSIKT-undersökning 73. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. För bygglov låg NKI enligt undersökningen på 64 jämfört med 62 som var medelvärde för samtliga deltagande kommuner.

Hela undersökningen för 2015 kan laddas ner här: Insikt 2015 - Kävlinge kommunPDF

Uppdaterad 2018-04-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER