Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Buller, luftkvalitet och radon

Buller

Buller upplevs idag av många människor som ett av de största miljöproblemen. Enheten för buller är decibel (dB) och uttrycks i en logaritmisk skala, vilket innebär att en förändring av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs som en ungefärlig fördubbling alternativt halvering av ljudet.

Luftkvalitet

De senaste två decennierna har synen på luftföroreningars skadeverkningar skärpts avsevärt. Studier visar att det finns tydliga samband mellan negativa effekter på människors hälsa och halter av olika föroreningar i utomhusluften. Effekterna har också visat sig uppstå vid lägre nivåer än man tidigare trott.


Uppdaterad 2016-12-27