Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Sotning

Inom kommunen svarar skorstensfejarmästaren för att sotning sker enligt fastställda frister. Skorstensfejarmästaren svarar även för tillsyn och kontroll av eldstäder, skorstenar och pannrum för god säkerhet, så kallad Brandskyddskontroll.

Kontakt sotare

Skorstensteamet i Skåne AB

Skorstensfejarmästare Lazslo Farkas
Telefon: 046-71 00 00
Telefontid: Måndagar 09.00-16.00. Du kan även ringa sotaren helgfri tisdag–fredag               07.00–16.00, men eftersom man är ute på uppdrag dessa dagar kan det vara svårare att nå sotaren då.

Du kan också kontakta sotaren via mail, på: kavlingesotning@skorstensteamet.se 

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan, låta fastighetsägare rengöra (sota) själv. Fastighetsägare kan också, även här efter ansökan, få överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten än den som kommunen normalt anvisar. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av den sotare som kommunen anvisar.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blanketten för ansökan om egensotning skickas till:

Kävlinge kommun att. Per Nordén, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge

Uppdaterad 2015-11-03

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00