Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elda utomhus

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Eldningsförbud och brandriskprognoser

Det är Räddningstjänst Syd som beslutar om och meddelar när det ska råda eldningsförbud i kommunen på grund av risk för brand i skog och natur. Även om det inte råder ett direkt eldningsförbud kan man behöva vara mer försiktig vid eldning utomhus vissa tider. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gör i samarbete med SMHI brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

Uppdaterad 2016-09-22

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00