Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lediga tomter

Lediga bostadstomter inom Kävlinge kommun fördelas via den kommunala tomtkön.Tomter till försäljning är fribyggartomter och är därmed inte knutna till någon särskild husleverantör. Inom ramen för gällande detaljplan och bygglovregler uppför en köpare av en tomt själv sitt hus inom tomten.

Nedan finns information kring lediga tomter.

Tomter till försäljning i Ålstorp

I Ålstorp finns 6 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna, Furunäs 1:57–62, är belägna i den östra delen av Ålstorp i en förlängning av Svärmarevägen, i angränsning till Ålstorpskogen. Tomternas storlek varierar mellan 910 och 986 kvm. En ny gata med två vändzoner kommer att anläggas av kommunen fram till tomterna.

Länk till informationsmaterial ÅlstorpPDF

Länk till detaljplan för områdetPDF

Länk till tomtkartaPDF

Tomt till försäljning i Löddeköpinge

I Löddeköpinge finns en fribyggartomt till försäljning. Tomten är belägen i närheten av Lödde centrum och avgränsas av Barsebäcksvägen i norr, en förlängning av Radhusvägen i söder och en gång- och cykelväg i väster. Tomten har en storlek om cirka 760 kvm.

Länk till informationsmaterial LöddeköpingePDF

Länk till detaljplanPDF

Länk till karta med ungefärliga måttangivelserPDF


Uppdaterad 2017-12-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00