Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får inte slängas i naturen eller på annan allmän mark, trots att det är biologiskt nedbrytbart.

Frön, rotsystem, rotdelar och stammar av trädgårdsväxter överlever och kan sprida sig till nya växtplatser. Många skadliga växtarter av främmande ursprung har rymt från trädgården med skottkärran. Trädgårdsavfallet övergöder också livsmiljöer, vilket ändrar artbeståndet.

Kompostera

Om du inte har möjlighet att komposter ditt trädgårdsavfall på den egna tomten kan du köra det till återvinningscentralen i Kävlinge. Då kommer avfallet att komposteras på Sysavs anläggning i Malmö och bli till näringsrik och mullhaltig jord som du sen kan köpa för att jordförbättra hemma i din trädgård.

Du kan även beställa ett kärl för trädgårdsavfall, som töms 19ggr per år under perioden mars-nov (varannan vecka). Använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats för att beställa eller ring kundtjänst på 046-73 90 00.

Elda

Bränning av komposterbart trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden är förbjudet, dock tillåts bränning av den ej komposterbara delen trädgårdsavfall under perioden 1 oktober t o m 30 april under förutsättning att olägenhet för omgivning ej uppstår. I övrig områden får trädgårdsavfall brännas endast om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Vid bränning av trädgårdsavfall bör råd om brandskydd inhämtas från Räddningstjänsten Syd

Lagstiftning och bestämmelser

Avfallslagen förbjuder att skräp lämnas i miljön så att det kan förorsaka ohälsa, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan liknande risk eller olägenhet. Naturvårdslagen förbjuder spridning av främmande arter i naturen om det finns anledning att befara att detta kan ge upphov till ett permanent bestånd.


Uppdaterad 2016-10-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00