Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Matavfallsutsortering

Kävlinge kommun har beslutat att alla hushåll i kommunen ska ges möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Detta kommer att införas , område för område i kommunen.

Kartan nedan visar preliminärt i vilken ordning de olika områdena i kommunen blir aktuella för utsortering av matavfall. I samband med uppstarten i ett område kommer mer detaljerad information att delas ut till alla hushåll.

Teckenförklaring till karta

 

För hushåll i enfamiljshus

Hushåll i enfamiljshus kommer att få ett extra kärl märkt med "Matavfall". Kärlet kommer att tömmas enligt samma schema och vid samma tillfälle som det gröna befintliga kärlet för restavfall, fast med en bil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Tillsammans med det nya matavfallskärlet får varje hushåll 150 matavfallspåsar samt en hållare att ha påsen i. De 150 påsarna är beräknade att räcka ett år. Det är endast de utdelade påsarna som får användas till matavfallet och läggas i kärlet.

Efter ett år kommer det att delas ut 150 nya påsar. Om påsarna tar slut innan året tagit slut, kläm en påse under locket på matavfallskärlet dagen det ska tömmas så levereras nya.

Ingen plast Packa inte matavfallet i plastpåsar/komposterbara plastpåsar eftersom plast gör det svårare att återvinna avfallet. Sätt inte en plastpåse varken i eller runt papperspåsen, det förstör ventilationen och papperspåsen går sönder.

För hushåll i lägenhet

Hushåll i lägenheter kommer att få kärl märkta med "Matavfall" utställda i det rum/hus/plats där avfallskärlen står att lägga matavfallspåsarna i.

I samband med uppstarten av matavfallsutsorteringen i området kommer hushållen att få ett antal matavfallspåsar samt en hållare att ha påsen i. När påsarna tar slut kommer det att finnas påsar att hämta på plats i närheten av matavfallskärlet.

Om matavfall

Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om matavfallet sorteras ut kan vi genom att behandla det få både drivmedel (biogas) och gödsel. Det tjänar miljön på.

Med matavfall menas matrester, råa eller tillagade. Det  kan till exempel vara grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg, bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter, godis, kaffesump, tepåsar, hushållspapper, servetter med mera. Det är viktigt att matavfallet är rent från annat material annars följer detta med och hamnar på våra åkrar.

Lägg matresterna i de särskilda papperspåsarna som ni fått tillsammans med en hållare att sätta påsen i. Påsarna är avsedda för matavfall och tål en viss mängd fukt. Påsarna gör också att behandlingsmetoden fungerar vidare i ledet. Därför är det viktigt att inga andra påsar än de vi tillhandahåller används.

Tänk på

  • Låt kaffesump, tepåsar och annat blött rinna av i vasken före det läggs i påsen.
  • Fyll inte påsen mer än till strecket.
  • Det är bra om påse och hållare står så luftigt som möjligt, då torkar matavfallet och risken för lukt blir mindre.
  • Oavsett hur mycket det är i påsen kan det vara bra att byta den efter två dagar.

Bra att veta

  • Senast år 2018 ska minst 50 % av matavfallet från hushåll återvinnas genom biologisk behandling i Kävlinge kommun.
  • Att sortera ut matavfall och göra biogas och biogödsel av det är bra, men ännu bättre är att inte slänga mat alls.
  • Matrester och överblivna livsmedel står för nästan halva vikten i en vanlig soppåse från ett hushåll.
  • I Sysavs förbehandlingsanläggning behandlas matavfall till en slurry, en pumpbar, tjockflytande vätska som är anläggningens slutprodukt. Slurryn används sedan för att producera två nyttiga resurser; biogas och biogödsel. Biogasen kan bland annat användas som drivmedel i bilar och värma bostäder. Biogödseln ersätter annan gödsel i jordbruket.


Uppdaterad 2016-10-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00