Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kärlplacering

Bild på kärlplacering

För att underlätta hämtning och tömning av ditt kärl ska

  • kärlen stå på hårdgjort underlag, även vägen ut från fastigheten ska vara hårdgjord
  • kärlen inte stå på en avsats högre än 2 centimeter
  • sopkärlet stå max 2 meter in på tomten (om det står längre in tillkommer en extra avgift)
  • trädgårdskärlet stå vid tomtgränsen
  • handtagen på kärlen (motsatt sida av där locket öppnas) vara vänt åt det håll där sopbilschauffören kommer för att ta kärlen (ut mot gatan, gången, uppfarten osv.)
  • kärlens plats och vägen dit hållas fri, skottas och halkbekämpas

Tag gärna kontakt med Avfallsavdelningen redan när du planerar bygga eller renovera så att placeringen av kärlet blir rätt.


Uppdaterad 2016-10-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00