Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avfallsplanen 2016-2020

Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i kommunen.

Arbetet med Kävlinge kommuns avfallsplan inleddes under 2014. Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner. Syftet har varit att utvecklingen av den framtida avfallshanteringen inom Sysav-regionen ska ske med gemensamma fokusområden och mål.

Avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-04-04 enligt nedan:


Uppdaterad 2018-03-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00