Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Abonnemang och taxa

I Kävlinge kommun är det avdelningen för Gata/Park/Avfall som sköter tömningen av kärlen för utsorterat matavfall, restavfall och trädgårdsavfall.

Under en normal vecka hämtar och tömmer en sopbilschauffören över tusen kärl och kliver av och på bilen minst lika många gånger. Arbetsmiljön har förändrats till det bättre från att förr burit säckar med avfall till flakbilar till dagens kärl med hjul och fordon med liftar. Men det är fortfarande ett tungt och ibland riskfyllt arbete som till stora delar är beroende av att fastighetsägarna hjälper till och underlättar för renhållarna.

En annan farlig del av verksamheten är de tunga fordonen som används och som körs i bostadsområdena på smala vägar, ibland även in på gångvägarna.

Avfallstaxorna

 I avfallstaxan som gäller alla hushåll från årsskiftet 2013/2014:

  • Lägenhetsavgift för flerbostadshus införs
  • Den fasta avgiften för villahushåll och verksamheter kvarstår
  • Ny avgift för trädgårdsavfall
  • Ny avgift för gångvägstillägg
  • Ny avgift för extra tömning

OBS! I samband med att villahushåll/flerbostadshus får sina bruna matavfallskärl så får de en ny abonnemangsavgift.

Se nedan för taxor.

När du börjar sortera ut matavfall kommer mängden restavfall att minska. I vissa fall kan abonnemanget bli billigare. Har du ett större kärl för restavfall kan du minska storleken på kärlet utan kärlbyteskostnad. Betalar du tillägg för att få ditt restavfallskärl hämtat inne på tomten, blir ytterligare ett tillägg för matavfallskärlet.

Nedan följer korta beskrivningar på kommunens tjänster. Kontakta kommunen för mer information, beställning av tjänst och/eller förändrat abonnemang. 

Kärlstorlek

Det går att välja olika storlekar på kärlen för restavfall, allt efter behov från 140 liters kärl och uppåt.

Tömningsintervall

Tömning av restavfallskärlen sker normalt var 14:e dag men det finns tömning en gång per månad.

Lock-i-lock-kärl

Det går att beställa lock-i-lock-kärl till restavfallet som innebär att kärlet kan stå med handtaget utåt samtidigt som det går att öppna ett annat lock i det stora från samma håll för att slänga avfallet.

Kärltvätt

Fastighetsägaren ansvar för rengöring av avfallskärlen. Tvätt av kärlen kan beställas av kommunen 046-73 90 00 kontakt@kavlinge.se. Tvätten kostar 150 kr per kärl.

Extra tömning

Det går att beställa extra tömning av kärlen utöver den vanliga tömningen. För kärl upp till 240 liter kostar en extra tömning 200 kr/kärl/gång. För 370 liters och 660 liters kärl kostar det 300 kr/kärl/gång.

Trädgårdskärl

Det går att beställa ett 370 liters kärl för trädgårdsavfall. Kärlet töms 19 gånger under perioden mars - november.Gångavstånd tillämpas inte på trädårdsavfall då tjänsten är frivillig

Grovsopor

Det går att beställa hämtning av vissa större och otympliga saker av kommunen till självkostnadspris.


Uppdaterad 2016-10-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00