Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

Tolvåkersområdet, visionsbild från zoomarkitekter.

Tolvåkersområdet, visionsbild från zoomarkitekter.

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge väntar. Förnyelsen väntas pågå under flera år och innefattar bland annat en ny förskola, totalrenovering av Tolvåkerskolan och en ny sporthall där Tolvåkersbadet idag står.

Förnyelse i fyra etapper

Etapp 1: Rivning av Tolvåkers förskola

Rivningen av förskolan väntas vara klar under våren 2018. Hösten 2016 upptäcktes fuktskador på förskolan och det beslutades att riva och ersätta den med en helt nybyggd förskola.

Etapp 2: Ny förskola och nybyggd skola

Visionsbild på nya Tolvåkers förskola. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Visionsbild på nya Tolvåkers förskola. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Hösten 2018 påbörjas byggnationen av nya Tolvåkers förskola. Samtidigt byggs Söderparkskolan till med en ny byggnad som byggs ihop med Tolvåkerskolan. Byggnationerna sker parallellt och väntas ta cirka ett års tid, planerad inflyttning hösten 2019/våren 2020. I samband med öppnandet av nya Tolvåkers förskola föreslås att den öppna förskolan flyttar in i samma lokaler.

Etapp 3: Totalrenovering av Tolvåkerskolan

I samband med att Söderparkskolans nya byggnad byggts klart flyttar Tolvåkerskolans elever in tillsammans med kulturskolan, därefter påbörjas en totalrenovering av Tolvåkerskolan. Renoveringen väntas ta cirka ett års tid och beräknas vara klar hösten 2020. Vid behov byggs de moduler som idag används av Tolvåkers förskola om till skollokaler för Tolvåkersskolan. När renoveringen är färdig flyttar Tolvåkerskolans elever tillbaka och den gamla delen av Söderparkskolan (mellanstadiedelen) rivs.

Etapp 4: Badhuset rivs och ersätts av sporthall

Som avslutning rivs Tolvåkersbadet och ersätts med en ny permanent sporthall som i sin tur ersätter den tillfälliga sporthallen som idag används på Center Syd-området i Löddeköpinge. Det är i nuläget inte bestämt var på området som dansföreningen Zwing it ska hålla till, förslaget är att de flyttar in i den nybyggda sporthallen tillsammans med fritidsgården.

I samband med byggnationerna ska trafiken och logistiken på området beaktas för framtida flöden av människor.

Uppdaterad 2018-04-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00