Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

Tolvåkersområdet, visionsbild från zoomarkitekter.

Tolvåkersområdet, visionsbild från zoomarkitekter.

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge väntar. I planerna finns en ny permanent idrottshall, en tillbyggnad av Tolvåkerskolan och en nybyggd förskola. Utvecklingen är kopplad till beslutet om att bygga ett badhus i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge och sker parallellt med att Tolvåkersbadet stängs.

Förslagen som tagits fram bygger på behov som bildningsnämnden har identifierat för verksamheten. Tolvåkersbadet föreslås byggas om till en permanent idrottshall med rekreationsmöjligheter som ersätter dagens tillfälliga idrottshall på Center Syd-området. Tolvåkerskolan, som idag är trångbodd, renoveras och byggs ut. Parallellt rivs den äldre delen av Söderparkskolan och byggs ihop med Tolvåkerskolan. I förslaget ingår även att riva och ersätta Tolvåkers förskola med en helt nybyggd förskola samt att se över möjligheterna att effektivisera användningen av ytorna för att få plats med en öppen förskola och fritidsgård.

Tekniska nämnden har nu i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för hur området ska utvecklas.

Kopplat till befolkningsutvecklingen i de västra kommundelarna kommer kommunstyrelsen i kommande lokalförsörjningsplaner dessutom få i uppdrag att bevaka behovet av ett nytt bad även i Löddeköpinge.

Uppdaterad 2017-03-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00