Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

Tolvåkersområdet, visionsbild från zoomarkitekter.

Tolvåkersområdet, visionsbild från zoomarkitekter.

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge väntar. Utvecklingen är kopplad till beslutet om att bygga ett badhus i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge och sker parallellt med att Tolvåkersbadet stängs. Förslagen som tagits fram:

  • Tolvåkersbadet byggs om till en permanent idrottshall med rekreationsmöjligheter som ersätter dagens tillfälliga idrottshall på Handelsplats Center Syd-området.
  • Tolvåkerskolan totalrenoveras. Parallellt rivs mellanstadiedelen av Söderparkskolan och en ny
    byggnad byggs och kopplas ihop med passager till både lågstadieskolan (Söderpark Nya) och Tolvåkerskolan. 
  • Tolvåkers förskola rivs och ersätts med en helt nybyggd förskola.

I förslaget ingår också att se över möjligheterna att effektivisera användningen av ytorna för att få plats med en öppen förskola och fritidsgård på området. Förslagen bygger på behov som bildningsnämnden har identifierat för verksamheten.

I dagsläget finns ingen tidsplan för byggstart. Härnäst ska tekniska nämnden ta fram ett beslutsunderlag för hur området ska utvecklas. Kopplat till befolkningsutvecklingen i de västra kommundelarna kommer kommunstyrelsen i kommande lokalförsörjningsplaner dessutom få i uppdrag att bevaka behovet av ett nytt bad även i Löddeköpinge.

Uppdaterad 2017-04-18

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00