Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stationsstaden, Kävlinge

Livet i parken

Bild: Midroc Property Development

Intill järnvägsstationen i Kävlinge byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3200 invånare och cirka 1300 bostäder samt lokaler för butiker och service byggs.

Så påverkas trafiken av de pågående byggnadsarbetena.

På gång i Stationsstaden

En upphandling pågår för att anlägga den första etappen av infrastruktur i området, till exempel vattenledningar och gator. I samband med anläggandet kommer stadsparken Kaptenens park att iordningsställas grovt för att i ett senare skede få stigar, lekplatser och liknande. Arbetet påbörjas troligen efter sommaren 2017 och pågår under cirka ett år. Därefter kan bostäder börja byggas.

Planeringen för cirka 400–500 bostäder är igång

  • KKB fastigheter har köpt två tomter. Cirka 75 bostäder ska byggas i hörnet Västra Långgatan/ Föreningsgatan, arbetet med att projektera fastigheten pågår för fullt. På tomten intill det kommande medborgarhuset planeras det för ett hundratal bostäder. Byggstarten
    för dem är tänkt att ske efter att medborgarhuset har börjat byggas. 
  • Wästbygg har köpt en tomt där de planerar att bygga cirka 65 lägenheter och femton radhus, sannolikt bostadsrätter, samt butikslokaler i bottenplan. Beräknad säljstart våren
    2018, beräknad byggstart hösten 2018. 
  • Midroc har köpt en tomt där de planerar att bygga flerbostadshus, sannolikt bostadsrätter, samt butikslokaler i bottenplan ut mot det nya Östra stationstorget. Möjlig byggstart sommaren 2018.
  • Er-Ho Bygg AB har köpt två tomter där de planerar att bygga cirka 100–150 hyreslägenheter. Beräknad byggstart 2019. 
  • BoKlok har köpt två tomter där de planerar att bygga cirka 38 radhus i bostadsrättsform. Husen kommer att vara 117 kvm fördelade på 5 rum i två plan och med egen trädgårdstäppa. I dagsläget finns ingen tidsplan för byggstart.

Våren 2017 öppnade Stationsstadens förskola

”Livet mellan husen”

Stadsdelen kommer att få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället öka och bilden av Kävlinge stärkas. 

Området sticker ut på många sätt

Kävlinge ligger strategiskt i Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn söderut samt Landskrona och Helsingborg norrut. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen. Idag är det dessutom få stadsnära områden som går att förtäta på detta sätt utan att ta attraktiv jordbruksmark i anspråk.


Uppdaterad 2018-02-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00