Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Stationsstaden, Kävlinge

I centrala Kävlinge, på det område där Scan tidigare hade ett slakteri, planeras för ett av Skånes mest spännande byggprojekt. Området kommer att bli levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder - både hyres- och bostadsrätter, en förskola och ett nytt bibliotek kombinerat med en större samlingslokal och ett nytt kommunhus.

Livet i parken

Bild: Midroc Property Development

Kävlinge centrum kommer inom de närmaste 15-20 åren att genomgå en stor förändring. En helt ny stadsdel ska byggas i direkt anslutning till järnvägsstationen. Stadsdelen beräknas ge kommunen runt 3 200 nya kommuninvånare och i planerna ingår även ett kombinerat bibliotek och aktivitetshus som en del av ett nytt kommunhus.

”Livet mellan husen”

Stadsdelen kommer att få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället öka och bilden av Kävlinge stärkas. 

Området sticker ut på många sätt

Kävlinge ligger strategiskt beläget i Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till såväl Lund/Malmö och Köpenhamn som Landskrona och Helsingborg. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande, och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen. Idag är det dessutom få stadsnära områden som går att förtäta på detta sätt utan att ta attraktiv jordbruksmark i anspråk.

Aktuellt i projektet

Under hösten 2016 pågår projektering för Stationsstaden, etapp 1. Beräknad byggstart till sommaren 2017.

Stationsstadens förskola

Under våren 2017 öppnar Stationsstadens förskola.

Mer information

Mer information hittar du på Midroc Property Developments webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild: Midroc Property Development

Målet är att skapa en attraktiv och inbjudade stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet.


Uppdaterad 2017-01-23

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00