Tyck till om Kävlinge kommun

Ombyggnad av torget i Kävlinge

Torget utanför Lärcentrum är under ombyggnad. Tanken är att skapa ett flexibelt och användbart torg där ytorna kan förändras och anpassas efter behov och säsong. Enligt planen ska allt vara klart till nästa års vårmarknad, i maj 2017.

Det färdiga torget

  • Torget kommer höjas upp till samma nivå som Stenhuggaregatan och trappor anläggs ner mot Lärcentrum och Unionsgatan.
  • En ny fontän med tolv stycken vattenstrålar i markplan byggs. Strålarna programmeras med hjälp av en dator för att ha olika höjd och intensitet och kan även stängas av när det är torghandel eller marknad.
  • Det kommer också anläggas nya träd och ny markbeläggning i form av grå slipad smågatsten.
  • Längs med Unionsgatan ställs granitblock ut för att guida trafiken.

Platsen kommer att varieras efter säsong med olika blommor och växter, belysning och installationer. Trafiken runt torget ska ske på de gåendes villkor och området kommer att klassas som gångfartsområde (cirka 7 km/h).

Nu påbörjas ombyggnaden av torget i Kävlinge

Arbetets gång

Arbetena inleds med att en vattenledning på Unionsgatan läggs om. Därefter påbörjas arbetena med den befintliga torgytan och efter årsskiftet 2016/17 väntar arbeten på Stenhuggaregatan och i korsningen Unionsgatan/Nygatan.

Varför blev ombyggnaden försenad?

Tanken var att torget skulle börja byggas om redan under våren 2016. Upphandlingar gjordes, men kommunen var inte helt nöjd med priserna. Förhandlingarna drog därför ut på tiden till oktober 2016. 


Uppdaterad 2016-11-18

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00