Bygga, bo och miljö

Barn som gungar

Byggandet blomstrar

Hundratals bostäder på gång att byggas i kommunen de närmaste åren.

Vattentornet i Kävlinge

VA-avdelningen ansvarar för vatten-försörjning och avloppshantering.

Detaljplaner

7600 nya bostäder till 2035

En strategi för var och hur det ska byggas de närmaste tjugo åren har tagits fram.